header_bild

Vi är en allmänpraktiserande byrå som främst sysslar med familjerätt, arvsrätt och brottmål. Rättshjälp och rättsskydd är också tjänster som vi förmedlar.

Välkommen att höra av dig!

Vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning på området.